Teatrul Anton Pann

Lectură: 3 minute

Misiunea Teatrului Anton Pann

Susţinem ideea europeană prin care creativitatea este recunoscută drept fundament al culturii, care, la rândul său, creează un mediu care permite dezvoltarea creativităţii, iar cultura şi actorii culturali contribuie la dezvoltarea de valori, principii şi norme la nivel individual şi la nivel societal şi influenţează comportamentul oamenilor şi dinamica socială. Acestea sunt recunoscute ca mediatori eficienţi între diverse grupuri sociale, etnice şi de alte tipuri şi pot promova ideea de cetăţenie europeană.

Teatrul Anton Pann este o instituţie publică de spectacole, un teatru de repertoriu, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea şi finanţat de la bugetul local. Misiunea sa se concretizează în pregătirea şi realizarea de manifestări specifice unui teatru profesionist, spectacole, proiecte şi programe teatrale, festivaluri, dedicate comunităţii judeţene şi regionale precum şi publicului de teatru din întreaga ţară şi din străinătate. Teatrul urmăreşte explorarea şi punerea în valoare a dramaturgiei şi literaturii cu potenţial dramatic atât naţionale cât şi universale, clasice şi contemporane, stimularea creativităţii şi inovaţiei, afirmarea personalităţii artistice şi promovarea valorilor teatrale originale şi crearea unui teatru dinamic, interesant, în care miza artistică a spectacolelor să constituie o motivaţie permanentă. Lectura originală şi neconvenţională a textelor dramatice a constituit şi va constitui şi în viitor o trăsătură definitorie a producţiilor teatrului.

În acelaşi timp, instituţia noastră promovează şi organizează singură sau în parteneriat, activităţi artistice şi educaţionale complementare. Teatrul Anton Pann activează pe baza propriilor sale programe artistice asigurând o deplină libertate de expresie artistică creatorilor săi.

Principalele direcţii pentru îndeplinirea misiunii:

  • transformarea Teatrului Anton Pann într-o instituţie teatrală de importanţă regională cu prestanţă naţională şi internaţională;
  • crearea unui teatru dinamic, interesant, în care miza artistică a spectacolelor să constituie o motivaţie permanentă;
  • instituţionalizarea treptată a unui festival naţional/internaţional de teatru care să polarizeze periodic interesul lumii culturale româneşti şi să stimuleze direct interesul pentru arta teatrală al comunităţii locale;
  • atragerea spre teatru a unui număr cât mai mare de spectatori;
  • educarea prin teatru a publicului, în special a celui tânăr, şi producerea de spectacole valoroase care să compenseze agresiunea produselor sub-culturale, pornografice, vulgare ce tind să acapareze sensibilitatea umană;
  • apropierea de comunitatea teatrelor europene prin parteneriate, schimburi artistice, informare reciprocă, participare la festivaluri;
  • promovarea imaginii teatrului vâlcean la nivel naţional şi internaţional, prin participarea la festivaluri importante de teatru.