Mănăstirea Berislăvești

  • Mănăstirea este situată la 23 km de Râmnicu Vâlcea și la 8 km de Călimănești.
  • Adresa: Strada Principală Nr. 107, Berislavești, 247040, Vâlcea – România

Mănăstirea Berislăvești este un valoros monument de arhitectură feudală târzie, ctitorie a boierului Sandu Bucşenescu şi a soţiei sale Maria. Ansamblul monahal este situat la 8 km de Călimăneşti, pe malul stâng al râului Olt, în comuna Berislăveşti, Vâlcea.

Program de vizitare

Zilnic 800 – 2100.

Magazin cu suveniruri în incinta mănăstirii.

Mănăstirea Berislăvești incintă fortificată

Așezământul este alcătuit dintr-o incintă fortificată, cu o formă uşor trapezoidală, în mijlocul căreia se află biserica. Biserica are un pronaos dreptunghiular, îngust, careia îi este ataşat un pridvor deschis, cu şase coloane ornamentate la capiteluri şi arcade în formă de treflă și este nominalizată în Lista Monumentelor Istorice ca biserică cu dublul hram „Sf. Trei Ierarhi” şi „Sf. Gheorghe”, datarea consemnată fiind cuprinsă între anii 1754-1762.

Pe latura nordică a incintei Mănăstirea Berislăvești se găsește casa stăreţiei, o construcție dreptunghiulară cu pivniţe boltite. Pe latura vestică a ansamblului mănăstiresc, se află turnul clopotniţă, prezent încă de pe vremea ctitorului. Acesta a servit şi ca turn de poartă și are în componență trei clopote mari de argint.

„În primul său testament, Sandu Bucşenescu, ctitor al mai multor lăcaşuri sfinte, spune că a ridicat această biserică, a zugrăvit-o, a împodobit-o cu «sfinte vase şi odăjdii preoţeşti», precum şi cu moşii. În cel de-al doilea testament, întocmit la 6 decembrie 1760, ctitorul îşi exprimă dorinţa ca în chiliile schitului să funcţioneze o şcoală pentru copiii săraci. Lucrările au început pe la 1752-1753, finalizându-se în anul 1762, sub egumenul Nicodim Beligrădeanul. Tot acum, şcoala a început să funcţioneze.”

Viaţa spirituală a acestui așezământ s-a desfăşurat sub auspiciile vremurilor, iniţial acesta fiind un aşezământ de călugări. În 1864, pentru scurt timp, biserica schitului cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi”, a fost transformată în biserică parohială – viaţa monahală reluându-şi ulterior cursul. Începând cu anul 1948, schitul a rămas fără călugări, fiind transformat din nou în biserică pentru credincioşii parohiei.


IPS Varsanufie

Prin decizia Înalt Preasfințitului VarsanufieArhiepiscopul Râmnicului, având în vedere dispozițiile legale din Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, a decis ca Protos. Efrem Gavrilă să fie stareț al mănăstirii Berislăvești și astfel s-a demarat realizarea proiectului de consolidare, restaurare, conservare și punerea în valoare a ansamblului Mănăstirii Berislăvești, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.


Ansamblul monahal este nominalizat în Lista monumentelor istorice a judeţului Vâlcea, cu statutul de ansamblu monument istoric grupa A (ansambluri istorice de valoare naţională sau universală ): cod VL-II-a-A-09665, 2015, la poziţia 308.

Ansamblu are statutul de monument istoric grupa A, datarea propusă fiind intervalul 1754-1762. În componenţa ansamblului, pe lângă clădirea bisericii intră de asemenea şi ruinele stăreției și anexelor acesteia (alipite zidului nordic), turnul clopotniţă (amplasat în zona centrală a laturii de est a incintei) şi zidul de incintă căruia îi sunt alipite ruinele cuhniei.

Comuna Berislăvești, pe raza căreia este amplasată Mănăstirea Berislăvești, este situată în partea estică a județului Vâlcea, în jumătatea Nordică a acestuia.
Comuna este traversată de la est la vest de drumul județean 703G Călimănești – Curtea de Argeș, reabilitat integral pe raza județului Vâlcea.

Cel mai apropiat oraș este stațiunea Călimănești – Căciulata (8 km), iar distanța față de Râmnicu Vâlcea este de 25 km.